Karty bezpečnostných údajov k výrobkom


Radi by sme vás upozornili, že niektoré výrobky môžu mať rovnaké karty bezpečnostných údajov (KBÚ). To však neznamená, že tieto výroby sú identické. V skutočnosti sa môžu líšiť ich zloženia alebo množstvá niektorých zložiek (parfumov, povrchovo aktívnych látok atď.). Ak majú výrobky rovnakú kartu bezpečnostných údajov, znamená to, že majú identické vlastnosti z hľadiska bezpečnosti a označovania.


Zmluvné podmienky

Ochrana osobných údajov

Last updated: December 26, 2018