FINISHED PRODUCT SAFETY DATA SHEETS


In this section you can find safety related information as well as a list of the main ingredients present in our cleaning products.


Please note that some products can share the same Safety Data Sheet (SDS). This does not necessarily mean that they are identical. The products may actually vary in composition or levels for some ingredients (perfumes, surfactants, etc). Having the same SDS means that the products share the same characteristics from a safety and labelling point of view.

 

*  *  *  *  *  *


Karty bezpečnostných údajov k výrobkom

Informáčcie týkajúce sa bezpenosti, ako aj zoznam hlavných zložiek našich čistiacich a pracích prostriedkov nájdete na internetovej stránke www.info-pg.com

Radi by sme vás upozornili, že niektoré výrobky môžu mať rovnaké karty bezpečnostných údajov (KBÚ). To však neznamená, že tieto výroby sú identické. V skutočnosti sa môžu líšiť ich zloženia alebo množstvá niektorých zložiek (parfumov, povrchovo aktívnych látok atď.). Ak majú výrobky rovnakú kartu bezpečnostných údajov, znamená to, že majú identické vlastnosti z hľadiska bezpečnosti a označovania.Last updated: October 11, 2017