FINISHED PRODUCT SAFETY DATA SHEETS

 

In this section you can find safety related information as well as a list of the main ingredients present in our cleaning products.

 

Please note that some products can share the same Safety Data Sheet (SDS). This does not necessarily mean that they are identical. The products may actually vary in composition or levels for some ingredients (perfumes, surfactants, etc). Having the same SDS means that the products share the same characteristics from a safety and labelling point of view.

 

     *

GATAVŲ PRODUKTŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Informaciją apie mūsų ploviklių saugą ir jų pagrindinius ingredientus  galite rasti adresu www.info-pg.com
Atkreipiame dėmesį, kad kai kurių produktų saugos duomenų lapai (SDL) gali būti vienodi. Tai nebūtinai reiškia, kad produktai yra identiški. Iš tiesų gali būti skirtumų šių produktų sudėtyje ar kai kurių ingredientų kiekiuose (kvapų, aktyviųjų paviršiaus medžiagų ir kt.). Vienodi SDL rodo, kad produktų saugos ir ženklinimo charakteristikos yra vienodos.Last updated: October 9, 2020