FINISHED PRODUCT SAFETY DATA SHEETS


In this section you can find safety related information as well as a list of the main ingredients present in our cleaning products.


Please note that some products can share the same Safety Data Sheet (SDS). This does not necessarily mean that they are identical. The products may actually vary in composition or levels for some ingredients (perfumes, surfactants, etc). Having the same SDS means that the products share the same characteristics from a safety and labelling point of view.

 

*  *  *  *  *  *


GATAVO PRODUKTU DROŠĪBAS DATU LAPAS

Informāciju par produktu drošību, kā arī sarakstu ar galvenajām sastāvdaļām, ko satur mūsu tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi, jūs varat atrast www.info-pg.com

Lūdzu, ievērojiet, ka dažiem produktiem var būt vienas un tās pašas drošības datu lapas (DDL). Tomēr tas nenozīmē, ka tās ir identiskas. Atšķirības var būt sastāvdaļās vai dažu sastāvdaļu koncentrācijas līmeņos (smaržvielas, virsmaktīvās vielas u.c). Viena un tā pati DDL nozīmē to, ka produktiem piemīt tās pašas īpašības attiecībā uz drošību un marķējumu.Last updated: October 11, 2017