Bezpečnostní listy k výrobkům

Rádi bychom vás upozornili, že některé výrobky mohou mít stejné bezpečnostní listy (BL). To však neznamená, že tyto výrobky jsou  identické. V skutečnosti se může lišit jejich složení nebo množství některých složek (parfémů, povrchově aktivních látek atd.). Pokud mají výrobky stejný bezpečnostní list, znamená to, že mají identické vlastnosti z hlediska bezpečnosti a označování.


Terms and conditions // Smluvní podmínky

Soukromí
Last updated: December 26, 2018