INFORMACJE DODATKOWE

Zwróć uwagę, że niektóre produkty mogą posiadać takie same karty charakterystyki (SDS). To nie oznacza, że są one identyczne. Produkty mogą różnić się składem lub zakresem niektórych składników (zapachowych, środków powierzchniowo czynnych, itp.). Oznacza to, że produkty mające takie same SDS, mają identyczną charakterystykę z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz etykiety.


Terms and conditions // Regulamin

Prywatność
Last updated: December 26, 2018