VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN


Hier vindt u de veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor de verschillende P&G producten. Deze bladen bevatten belangrijke informatie omtrent de veiligheid alsook de lijst van de belangrijkste ingrediënten die anwezig zijn in onze producten.


Sommige producten hebben dezelfde veiligheidsinformatiebladen (VIB), hoewel ze in samenstelling zouden kunnen variëren. Dit betekent dat de producten die dezelfde VIB delen gelijke profielen hebben qua veiligheid en etikettering.


Last updated: October 11, 2017