FINISHED PRODUCT SAFETY DATA SHEETS


In this section you can find safety related information as well as a list of the main ingredients present in our cleaning products.


Please note that some products can share the same Safety Data Sheet (SDS). This does not necessarily mean that they are identical. The products may actually vary in composition or levels for some ingredients (perfumes, surfactants, etc). Having the same SDS means that the products share the same characteristics from a safety and labelling point of view.

 

*  *  *  *  *  *

KARTY CHARAKTERYSTYKI

Informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz listę głównych składników występujących w naszych produktach czyszczących możesz znaleźć na stronie www.info-pg.com

Zwróć uwagę, że niektóre produkty mogą posiadać takie same karty charakterystyki (SDS). To nie oznacza, że są one identyczne. Produkty mogą różnić się składem lub zakresem niektórych składników (zapachowych, środków powierzchniowo czynnych, itp.). Oznacza to, że produkty mające takie same SDS, mają identyczną charakterystykę z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz etykiety.Last updated: October 11, 2017